تبلیغات
اطلاعات دفینــــــــــه - مطالب نگهداری اجساد (شیمیایی، مومیایی و...)
در دوران باستان مصری ها روشی برای نگهداری از اجساد خود داشتند که می توانست جسد را سالها در شرایط نسبتاً مطلوب نگهدارد. این روش به مومیایی...
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

مشاهده کامل

طبقه بندی: اطلاعات عمومی، نگهداری اجساد (شیمیایی، مومیایی و...)،
برچسب ها: گنج دفینه زیرخاکی عتیقه طلا گاز طلا تاریخ ایران باستان شناسی ایران تاریخ جهان باستان شناسی جهان، گنج یابی دفینه یابی گنج پژوهی کاوشگران دفینه خفاری قبر مقبره ساروج کتراک اسرار و نماد دفینه، دانلود رایگان کتاب راهنمای دفینه دانلود چشم طلایی آثار دفینه و نماد، دستگاه نقطه زن دستگاه طلایاب فلزیاب دستگاه اسکن تصویری، مومیایی مومیایی های تاریخی تاریخچه مومیایی روش نگهداری اجساد با مومیایی کردن، ارزش مومیایی روش شیمیایی در نگهداری اجساد مومیایی باستانی، مومیایی در شرق چین میانگ دیناسیتی مومیایی های اینکا بچه های یخ زده اینکا آیین مقدس اینکاها روزالیو لامباردو ایتالیا مومیایی مصری مومیایی اروپایی در چین،

تاریخ : 1393/10/15 | 13:27 | نظرات
از دوره آغاز شهرنشینی به بعد به خصوص در دوران تاریخی ایران پیش از اسلام، ما شاهد ساخت اولین قبرستان های منظم هستیم كه نشانگر وجود سازمان های اجتماعی در امر تدفین...
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

مشاهده کامل

طبقه بندی: آیین ها و روشهای تدفین، اشیاء باستانی، اطلاعات عمومی، تاریخ شناسی، نگهداری اجساد (شیمیایی، مومیایی و...)،
برچسب ها: گنج دفینه زیرخاکی گنج شناسی گنج پژوهی عتیقه آثار باستانی، باستان شناسی تاریخ ایران باستان ایران کهن اشیای قدیمی هخامنشی تابوت هخامنشی هدایای موجود در تابوتهای هخامنشی، آثار علامت نماد و نشانه دفینه تفسیر و رمزگشایی اسرار نشانه ها رمزیاب باقری دستگاه فلزیاب، دستگاه گنج یاب دستگاه ردیاب دستگاه نقطه زن دستگاه اسکن تصویری، باستان شناسی مرگ نحوه تدفین در ایران باستان دفن مردگان و مرگ در ایران باستان مناطق باستانی ایران، قبرستان و گورستان باستانی ایران تدفین تابوتی گوردخمه تدفین اسلامی دوران نوسنگی سراب تپه گوران، تدفین صندوقی تدفین انباره ای شوش طالش تومولوس طاق بستان سکاها ظروف آلباسترون تابوت مقبره تونل دالان دفینه حفاری،

تاریخ : 1393/10/13 | 18:46 | نظرات
در دوران کهن ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی حکومت خود، به نسبت هر علم و فن و هنری کارشناسان و دانشمندانی نخبه داشتند. از جمله این دانشمندان خاک شناسانی بودند...
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

مشاهده کامل

طبقه بندی: آیین ها و روشهای تدفین، اطلاعات عمومی، نگهداری اجساد (شیمیایی، مومیایی و...)،
برچسب ها: نگهداری اجساد و جنازه ها در دوران باستان نگهداشتن اجساد در دوران کهن چونگی نگهداری اجساد گذشتگان، اجساد مومیایی مومیایی کردن جسد مومیایی طریقه مومیایی کردن جسد، روش نگهداری جسد به صورت شیمیایی شیمیایی کردن جسد در ایران باستان نگهداری جسد با استفاده از مواد شیمیایی، نگهداری اجساد در ایران باستان به روش طبیعی و با استفاده از خاکهای خاص طلا گاز طلا دفینه گنج زیرخاکی عتیقه، دستگاه فلزیاب دستگاه نقطه زن گنج یابی دفینه یابی گنج پژوهی دستگاه ردیاب طلایاب حفره یاب، آثار و علامتهای دفینه نشانه و نماد گنج و دفینه نشانه ها نماد سمبل رمزیاب تفسیر علامت، مومیایی در هند و مصر و ایران تدفین به صورت مومیایی و شیمیایی در دوران کهن دفینه،

تاریخ : 1393/10/13 | 16:21 | نظرات
در مجموعه باورهای اساطیری بازگشت به اصل و منشأ پیدایش با معصومیت آغازین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. آدمی از آغاز در راه بازگشایی معمای آفرینش...
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

مشاهده کامل

طبقه بندی: آیین ها و روشهای تدفین، اطلاعات عمومی، نگهداری اجساد (شیمیایی، مومیایی و...)،
برچسب ها: زیرخاکی دفینه علائم شناسی علامتها و نمادها در گنج یابی نشانه ها در دفینه یابی مفهوم علامتهای زیرخاکی و دفینه، اسرار نشانه ها نماد سنت و آیین و رسوم گذشتگان گنج عتیقه طلا قبر مقبره حفاری خاکشناسی لایه خاک، کتاب علامت نشانه مفهوم و رمزگشایی، تدفین گذشتگان ندفین در قبور دفن کردن اجساد در گذشته سنت های تدفین آیین رسوم قدیم آیین و اعتقاد مراسم خاکسپاری گذشتگان، تدفین جنینی باستان شناسی دفن کردن انسان های نخستین تاریخ، دفن کردن اجساد اطلاعات دفینه یابی روشهای دفن کردن اجساد گذشتگان، تدفین جنینی گوردخمه،

تاریخ : 1393/10/6 | 20:56 | نظرات
فرهنگ تدفین در ملل و ادیان مختلف

انسان در طول تاریخ اجتماعات به اشکال گوناگون مردگانش را دفن کرده است. شکل هایی از تدفین وجود دارد که با هنجارهای فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ناهمخوان...

ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

مشاهده کامل

طبقه بندی: آیین ها و روشهای تدفین، اطلاعات عمومی، تاریخ شناسی، نگهداری اجساد (شیمیایی، مومیایی و...)،
برچسب ها: فرهنگ تدفین آیین تدفین روشهای تدفین اجساد در گذشته، گنج دفینه زیرخاکی سکه حفاری قبر تاریخ ایران و جهان دیرینه شناسی کلیسا جسد تدفین قبر مقبره سوزاندن جسد، روش و سنت های دفن کردن مردگان، دفینه شناسی حفاری قبر و قبور مختلف روش های دفن کردن اجساد، خاکسپاری و تدفین در آیین و سنت و مذهب ملل و ادیان مختلف، مذهب دوران گذشته تدفین تاریخ ادوار مختلف تاریخ حفاری روش سنت فرهنگ تدفین ملل ادیان قوم اقوام قدیمی زیرخاکی دفینه، گوردخمه کلیسا فرهنگ تدفین قبر سنت آیین مرده اجساد جسد تاریخ گذشته حفاری دفینه،

تاریخ : 1393/10/6 | 18:23 | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
?

  • کاروان دل