تبلیغات
اطلاعات دفینــــــــــه - مطالب ابر سکه شناسی
لیدی و جزایر یونانی

در مورد پیدایش مسکوک و قدیمی ترین مملکتی که برای اولین بار به ضرب آن اقدام نمود، می توان از جزایر یونانی نشین آسیای صغیر نام برد. جزایری چون اژین، کنید...
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

مشاهده کامل

طبقه بندی: اشیاء باستانی، اطلاعات عمومی، تاریخ شناسی، سکه شناسی،
برچسب ها: سکه شناسی، آشنایی با سکه های باستانی و قدیمی ایران، مسکوکات باستانی ایران از ابتدا تا اکنون آشنایی با سکه های باستانی ایران در ادوار مختلف تاریخی، سکه های باستانی ایران در گذر زمان مسکوکات باستانی ایران در گذر زمان آشنایی با سکه های قدیمی و باستانی ایران آشنایی با مسکوکات قدیمی و باستانی ایران، تاریخچه سکه و ضرب سکه در جهان تاریخچه ضرب مسکوکات و اولین مسکوک در جهان آشنایی با نخستین مسکوکات جهان و دوران باستان آشنایی با سکه های دوران باستان سکه های ایران در گذر تاریخ سکه شناسی سکه های لیدی و جزایر یونانی مسکوکات لیدی و جزایر یونانی قدیمی ترین منطقه ضرب سکه جزایر یونانی نشین آسیای صغیر جزایر اژین کنید افر میله ساموس کیوس ایونی مسکوکات لیدی کرزئید کرزوس مسکوکات دوران هخامنشی کوروش تسخیر لیدی ضرب سکه داریوش اول مسکوکات ایران مرکزی سکه های هخامنشی ایران مرکزی سکه های هخامنشی ساتراپ ها مسکوکات هخامنشی ساتراپ ها مسکوکات امرای تابع هخامنشی سکه های امرای تابع حکومت هخامنشی گنج طلا زیرخاکی سکه گاز طلا دفینه باستان شناسی ایران شناسی تاریخ کهن ایران تومولوس دانلود رایگان کتاب تاریخ دانلود رایگان کتب گنج یابی دفینه یابی حفاری قبر مقبره رمزیاب چشم طلایی اسرار نشانه ها نمادها و نشانه ها رموز گنج خدایان گنج باستان مسکوکات و سکه های فنیقیه کاری لیسی اردشیر سوم، سکه های اسکندر و جانشینانش مسکوکات زمان اسکندر مقدونی و جانشینان وی بطالسه پنت بی تینی سکه های دوران اشکانیان مسکوکات دوران اشکانیان سکه های زمان پارتیان مسکوکات زمان پارتیان بلاش اول زبان پهلوی اشکانی خط آرامی دستگاه نقطه زن دستگاه ردیاب دستگاه گنج یاب دستگاه طلایاب فلزیاب مسکوکات حکام محلی سکه های حکام محلی الیمایی خرسن شاهزادگان پارسی سکه های ساسانیان مسکوکات ساسانیان تاجگذاری اردشیر اول نخستین سکه ها سکه های اسپهبدان طبرستان مسکوکات اسپهبدان طبرستان دات برزمهر فرخان خورشید مسکوکات حکام عرب طبرستان خط کوفی سکه های حکام عرب ساسانی مسکوکات حکام عرب ساسانی یزدگرد سوم سکه های امویان مسکوکات امویان سکه های عباسیان مسکوکات عباسیان تاریخ کامل سکه و سلسله های مختلف همراه با مسکوکات سکه های آل بویه مسکوکات آل بویه خلفای عباسی سکه های دوران سامانیان مسکوکات سامانیان سکه های دوران غزنویان مسکوکات غزنویان یمین الدوله امین المله ولی امیرالمؤمنین سکه های سلجوقیان مسکوکات سلجوقیان اتابکان موصل شام سنجار دیاربکر سکه های خوارزمشاهیان مسکوکات خوارزمشاهیان جلال الدین منکبرتی سکه های ایلخانان مسکوکات ایلخانان خط ایغوری نسخ کوفی سکه های تیموریان مسکوکات تیموریان آق قویونلو قراقویونلو مغولان ترکمن آذربایجان سکه های صفویه مسکوکات صفویه سکه های افشاریه مسکوکات افشاریه نادر شاه افشار سکه های دوره زندیه مسکوکات دوره زندیه سکه های دوران قاجار مسکوکات دوران قاجار ناصرالدین شاه ضرابخانه سکه های دوران پهلوی رضا خان محمدرضا شاه، سیکل هخامنشی شکل دریک هخامنشی زریک،

تاریخ : 1393/11/16 | 22:53 | نظرات
در این پست تصاویر سکه های یونان را آماده کرده ایم. لازم به ذکر است که سکه های طلای یونانی گران ترین...
ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ

مشاهده کامل

طبقه بندی: اشیاء باستانی، اطلاعات عمومی، تاریخ شناسی، سکه شناسی،
برچسب ها: سکه های یونان، تصاویر سکه های یونان، آشنایی با سکه های یونانی تصاویر سکه های یونانی تاریخ شناسی، سکه شناسی، دفینه زیرخاکی طلا گاز طلا دستگاه ردیاب گنج یاب فلزیاب طلایاب، سکه های طلای یونان گران ترین سکه های تاریخی دنیا،

تاریخ : 1393/11/15 | 21:25 | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
?

  • کاروان دل